ortopedija-kosak-hernija-skolioza-stenoza-fiksacije-tumorji-vnetja-hrbtenica- SLIDER3

SKOLIOZA - KRIVA HRBTENICA

Definicija in pogostnost skolioze

specialist ortoped, specialist za obolenja hrbtenice

Skolioza je najbolj pogosta deformacija hrbtenice pri otroku. Gre za ukrivljenost določenega dela hrbtenice v levo ali desno (najpogosteje v prsnem delu v desno in v ledvenem delu v levo). Poleg ukrivljenostiv stran, je za skoliozo značilna še rotacija vretenc v deformiranem delu hrbtenice (slika). Rotacija je vedno taka, da se z zadnjimi elementi zarotirajo proti konkavni strani. Posledica rotacije vretenc je grba, ki nastane na konveksni strani skolioze. Grba oz. asimetrija trupa se vidi pri predklonu (Test predklona ali Adamsov test) (glej poglavje diagnoza skolioz). Večja je grba oz. asimetrija trupa, večja je skolioza.

Skolioze se pojavljajo večinoma v otroškem obdobju. Ocenjuje se, da ima  skoliozo, ki je večja od 10°, približno 2 % vseh otrok. Približno 10 % teh otrok potrebuje operativno zdravljenje. Pogosteje obolevajo deklice in sicer v razmerju 10:2.

ortopedija-kosak-hernija-skolioza-stenoza-fiksacije-tumorji-vnetja-hrbtenica-Layer 574
Shematski prikaz skolioze (leva slika) in RTG slika skolioze (desna slika). Vidna je desnostranska prsna skolioza.

Delitev skolioz

Skolioze delimo na tri načine:

  • glede na čas nastanka jih delimo na infantilne (pojav skolioze pri starosti otroka med 0 – 4 let), juvenilne (v obdobju od 4 – 10 let) in adolescentne, ki so tudi najbolj pogoste (po 10. letu starosti otroka),
  • glede na vzrok nastanka jih delimo na primarne in sekundarne skolioze. 80-90 % skolioz je primarnih (idiopatskih) skolioz, kar pomeni, da vzroka za njihov nastanek ne poznamo. Preostalih 10-20 % skolioz uvrščamo med sekundarne skolioze, ki nastajajo kot posledica nekaterih drugi bolezenskih stanj (posledica nekaterih živčnih in mišičnih bolezni, prirojenih motenj v razvoju vretenc hrbtenice, tumorjev, poškodb…),
  • glede na mesto na hrbtenici, kjer se skolioza pojavlja, jih razdelimo na prsne skolioze, ki se pojavljajo v prsnem delu hrbtenice (večinoma gre za desno-stranske krivine), prsno-ledvene skolioze, kjer ena krivina zajema prsno in ledveno hrbtenico hkrati in ledvene skolioze, ki se nahajajo v ledvenem delu hrbtenice (večinoma gre za levo-stranke krivine). Lahko gre tudi za kombinacijo prsne in ledvene skolioze (običajno desno-stranska prsna in levo-stranska ledvena krivina).

Potrditev skolioze – Test predklona (Adamsov test)

Z opazovanjem hrbtenice pri otroku lahko na skoliozo le posumimo, ne moremo pa je potrditi. Test, ki potrdi skoliozo je Test predklona ali Adamsov test. Otrok se enostavno predkloni z iztegnjenimi koleni. Pri otroku, ki skolioze nima, sta leva in desna polovica trupa v isti višini. Pri otroku, ki pa ima skoliozo, pride do asimetrije trupa oz. pojava grbe na konveksni strani skoliotičnega dela hrbtenice(slika 1 in 2). Grba nastane kot posledica rotacije vretenc, ki je osnovna značilnost skolioze. Večja je grba, večja je velikost skolioze.

ortopedija-kosak-hernija-skolioza-stenoza-fiksacije-tumorji-vnetja-hrbtenica-Layer 576
Shematski prikaz vzroka nastanka asimetrije trupa in pozitivnega Testa predklona (Adamsovega testa) pri skoliozi hrbtenice (posledica rotacije vretenc z zadnjimi deli proti konkavni strani krivine nastane grba na konveksni strani skoliotične krivine hrbtenice).
ortopedija-kosak-hernija-skolioza-stenoza-fiksacije-tumorji-vnetja-hrbtenica-Layer 575
Pozitiven Test predklona (Adamsov test) za skolioze: pri maksimalnem predklonu otroka se kot posledica rotacije vretenc v skoliotičnem delu hrbtenice pojavi asimetrija (grba) na konveksni strani skoliotične krivine hrbtenice.

Določitev velikosti skolioze – RTG slikanje in meritev po Cobbu

Diagnostična preiskava za določitev velikosti skolioze je rentgensko slikanje hrbtenice (RTG). RTG posnetek mora zajemati celotno hrbtenico od spredaj, od vratnega dela do vključno medenice (slika). Velikost skolioze nato določimo z meritvijo po Cobbu. Pri tej meritvi je potrebno poiskati nevtralni vretenci skolioze. Nevtralni vretenci sta končni vretenci skoliotične krivine. To sta vretenci, ki sta na RTG posnetku najbolj nagnjeni. Ko določimo zgornje in spodnje nevtralno vretence, potegnemo premico po zgornjem robu zgornjega nevtralnega vretenca in premico po spodnjem robu spodnjega nevtralnega vretenca. Na obe premici nato narišemo pravokotnici. Kot med obema pravokotnicama predstavlja velikost skolioze po Cobbu. Skolioze, ki merijo po Cobu preko 45 – 50° praviloma zahtevajo operativno zdravljenje.

ortopedija-kosak-hernija-skolioza-stenoza-fiksacije-tumorji-vnetja-hrbtenica-Layer 577
RTG in shematski prikaz meritve velikosti skoliotične krivine hrbtenice po Cobbu (določi se najbolj nagnjeno zgornje in spodnje vretence. Po njunem zgornjem oz. spodnjem robu se nariše premica in pravokotnica nanjo. Kot med pravokotnicama predstavlja kot skolioze po Cobbu. V tem primeru je kot skolioze po Cobbu 58°)

Zdravljenje skolioz

Konzervativno zdravljenje skolioz (do 50 stopinj po Cobbu)

Na konzervativen (neoperativen) način zdravimo skolioze, ki so manjše od 50 stopinj po Cobbu. Posebnega zdravljenja pri skoliozah ni. Potrebne so redne kontrole in občasno je potrebno napraviti RTG slikanje hrbtenice, da se spremlja napredovanje skolioze. Kritično obdobje vsake skolioze je obdobje hitre rasti (puberteta). V tem obdobju lahko skolioza hitro napreduje. V tem obdobju so zato potrebni kontrolni pregledi pogosteje, običajno na 3- 4 mesece. Pri skoliozah večjih od 25 stopinj se pogostokrat otroku namesti steznik. Otroka s skoliozo je potrebno kontrolirati do zaključka rasti. Ko je rast zaključena, skolioza več ne napreduje in kontrolni pregledi običajno več niso potrebni. To velja le za idiopatske skolioze (glej delitev skolioz). Skolioza pod 50 stopinj po Cobbu po koncu rasti predstavlja le estetsko motnjo in otrok nima nikakršnih omejitev. Omejitev tudi nima v njegovem kasnejšem življenju. Dovoljene so vse fizične in športne aktivnosti.

Za vaša vprašanja o HRBTENICI nas kontaktirajte na telefon +386 41 892 215 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.

Za vaša vprašanja o HRBTENICI nas kontaktirajte na telefon +386 41 892 215 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.

SORODNE NOVICE

SKOLIOZA