OBREMENITEV HRBTENICE V POKONČNEM POLOŽAJU

Če izzvzamemo ležeči položaj človeka, je hrbtenica najmanj obremenjena pri pokončni vzravnani stoji. Težiščnica telesa pri pokončni drži je vedno pred hrbtenico in se le dotika sprednjega roba 3. oz. 4. ledvenega vretenca. Na hrbtenico delujeta dva navora in sicer navor sile teže zgornjega dela telesa, ki skuša telo upogniti naprej in nasproti delujoči navor sile obhrbteničnih mišic, ki telo upogiba navzad (slika). Sila teže zgornjega dela telesa je, v kolikor se ne zredimo, vedno enaka. Navor je produkt sile in ročice (N = F x r). Glede na to, je navor odvisen le od ročice preko katere deluje sila teže zgornjega dela telesa. Najmanjša ročica je pri povsem izravnani pokončni drži. Nekako velja, da je v tem položaju obremenitev v medvretenčni ploščici med 4. in 5. ledvenim vretencem (medvretenčna ploščica L4/L5) enaka telesni teži človeka. To pomeni, da je pri 80 kg težkem človeku pritisk v tej ploščici enak, kot bi mu pritiskalo na to ploščico 80 kg.

Slika 1. Prikaz obremenitve hrbtenice pri pokončni drži telesa. Težiščnica poteka pred hrbtenico. Posledica tega je, da navor, ki ga ustvarja sila teže zgornjega dela telesa preko svoje ročico skuša telo upogniti naprej. Temu navoru z enako vrednostjo nasprotuje navor sile hrbteničnih mišic, ki delujejo preko svoje ročice. Vsota obeh navorov je obremenitev hrbtenice.

Pomembno je, da stojimo čim bolj vzravnano. Le v takem položaju je težiščnica najbolj blizu hrbtenice in s tem je navor teže zgornjega dela telesa in posledično tudi navor hrbtnih mišic najmanjši. S tem je obremenitev hrbtenice najmanjša. V kolikor stojimo sključeno so seveda obremenitve bistveno večje in so lahko večje tudi za 50% (slika 2)

Slika 2. Prikaz večje obremenitve hrbtenice pri slabi drži. Leva slika prikazuje sključeno držo človeka, kar pomeni odmik težiščnice od hrbtenice. Posledica tega je večja ročica sile teže zgornjega dela telesa in s tem njen navor. Primerno temu se poveča tudi navor hrbtnih mišic in s tem obremenitev cele hrbtenice. Obremenitev hrbtenice na levi sliki je cca 150% telesne teže, na desni sliki 100% telesne teže.

NE SPREGLEJTE