OBREMENITVE (BIOMEHANIKA) HRBTENICE

Obremenitve hrbtenice pojasnjujemo z navori. Navor je produkt sile in ročice preko katere ta sila deluje (N = F x r). Večja sila in večja ročica prispevata k večjemu navoru (slika 1).

Slika 1. Navor (N) je produkt sile (F) in njegove ročice (r). Večja je sila, večja je ročica, večji je navor.

Na hrbtenico delujejo navori, ki jo ustvarja sila teže zgornjega dela telesa (teža glave, rok, trupa) in navor, ki ga ustvarjajo hrbtenične mišice. Težiščnica telesa pri pokončni drži vedno poteka pred hrbtenico in po sredini telesa (slika 2). To pomeni, da navor teže zgornjega dela telesa vedno deluje v smeri upogiba trupa navzpred. Da telo ne pade naprej se upirajo z nasprotnim navorom obhrbtenične mišice. Vsota obeh navorov predstavlja obremenitev hrbtenice. Večja sta oba navora, večji pritiski vladajo v hrbtenici in posledično prihaja do hitrejše obrabe hrbtenice.

Slika 2. Težiščnica telesa vedno poteka pred hrbtenico (leva slika). Posledica tega je, da teža zgornjega dela telesa preko svoje ročice, ustvarja navor, ki skuša telo upogniti naprej. Da ne pademo naprej morajo z nasprotnim navorom delovati hrbtne mišice (desna slika)

NE SPREGLEJTE