OBREMENITEV HRBTENICE V PRISILNIH DRŽAH

V prisilnih držah je hrbtenica bolj obremenjen. Bolj smo nagnjeni naprej, večja je obremenitev. V prisilnih držah se namreč poveča ročica preko katere deluje sila teže zgornjega dela telesa in seveda se posledično poveča navor teže zgornjega dela telesa. Da se telo vzdržuje v tem položaju, morajo seveda z bistveno večjo silo nasproti delovati obhrbtenične mišice in posledično je tudi ta mišični navor večji. Vsota obeh navorov je tako bistveno večja in s tem je obremenitev hrbtenice bistveno večja (slika). Primer obremenitve medvretenčne ploščice L4/L5 pri likanju, pomivanju posode, ko je telo upognjeno navzpred je lahko enak 2-kratniku telesne teže. Torej pri 80 kg človeku lahko v tem položaju delujejo sile v tej medvretenčni ploščici, ki so enake kot bi pritiskalo na ploščico 150 kg. Še dodatno se razmere poslabšajo, če se držimo v prisilni drži še vstran, saj v tem položaju delujejo še stranski navori, ki še bolj obremenijo stran hrbtenice, na katero smo nagnjeni. Pomembno je torej, da smo pri vseh delih čim bolj pokončno, saj je s tem obremenitev hrbtenice manjša. Ravno v ta namen se danes čimbolj prilagaja delovno okolje, ko se delovni pulti, mize…, prilagajajo višini delavca. Enako velja tudi za kuhinjske pulte, ki so pri višjih ljudeh, ravno s tem namenom, tudi višji. Smernice za to postavlja posebna veja, ki se ukvarja s temi zadevami in sicer je to veja Ergonomija.

Prikaz večje obremenitve hrbtenice v prisilnih držah. Težiščnica telesa je močno premaknjena naprej in s tem je ročica sile teže zgornjega dela telesa in posledično njen navor velik. Primerno temo je večji tudi navor sile hrbteničnih mišic.

Najboljše sedenje je, ko sedimo nekoliko nagnjeni nazaj in imamo ledveni del hrbtenice podprt, kar pomeni, da s podporo hrbtenico potisnemo naprej (slika 2). V tem položaju je pritisk v medvretenčni ploščici L4/L5 enak 150% telesne teže človeka. Pri 80 kg težkem človeku je tako obremenitev v tej ploščici, kot bi mu pritiskalo na ploščico 120 kg. Povsem višje obremenitev se vršijo pri običajnem sedenju, kot ga po določenem času večinoma zavzamemo. Sedimo tako, da se nagnemo naprej, ledveni del hrbtenice porinemo nazaj, glavo potisnemo naprej. Na ta način povečamo obremenitve v medvretenčni ploščici L4/L5 na 200% telesne teže človeka. Kar pomeni, da sedaj deluje pri 80 kg težkem človeku pritisk v tej ploščici, kot bi mu pritiskalo 160 kg. Pomembno torej je, da se zavedamo, da je dolgotrajno sedenje pri človeku škodljivo. Priporočamo sedenje 30 -45 minut in nato je potrebno, da vstanemo, se sprehodimo in vsaj malo razgibamo svojo hrbtenico. Pomembno seveda je tudi to, da uporabljamo ergonomsko primerne stole, ki dajejo podporo za ledveno hrbtenico in omogočajo najboljšo prilagoditev telesu.

Slika 2. Prikaz pravilnega sedenja. Sedimo čim bolj vzravnano, ledveni del hrbtenice je podprt (s tem težiščnico približamo hrbtenici), glava je čim bolj vzravnana, pogled je naravnost.

NE SPREGLEJTE