DISKUS HERNIJA (HAERNIA DISCI)

Pooperativna rehabilitacija

Po operaciji bolnik isti dan vstane in začne s prvimi koraki. Naslednji dan, pri nekaterih primerih že isti dan, je bolnik odpuščen v domačo oskrbo. Doma svetujemo čim več aktivnosti (hoja), odsvetujemo pa daljša sedenja (sedenje do 15 minut), prepovedano je dvigovati bremena, delati v prisilnih držah. Po treh tednih je pri bolniku indicirano zdraviliško zdravljenje za 14 dni. Po zdraviliškem zdravljenju je rehabilitacija zaključena in bolnik prične z opravljanjem vsakodnevnega poklica. Prva dva meseca svetujemo 4 urni delovni čas. Po operaciji bolnik nima omejitev v vsakodnevnem življenju. Potrebne pa so vsakodnevne vaje za krepitev hrbteničnih in trebušnih mišic, potrebno je upoštevati smernice zdravega načina življenja. To pomeni, da se je potrebno izogibati dolgotrajnemu sedenju (vstajanje na 30 minut), prisilnim držam, dvigovanju bremen oz. potrebno je dvigovati s koleni.

NE SPREGLEJTE

DISKUS HERNIJA (HAERNIA DISCI)