SKOLIOZA (KRIVA HRBTENICA)

Diagnoza

Potrditev skolioze – Test predklona (Adamsov test)

Z opazovanjem hrbtenice pri otroku lahko na skoliozo le posumimo, ne moremo pa je potrditi. Test, ki potrdi skoliozo je Test predklona ali Adamsov test. Otrok se enostavno predkloni z iztegnjenimi koleni. Pri otroku, ki skolioze nima, sta leva in desna polovica trupa v isti višini. Pri otroku, ki pa ima skoliozo, pride do asimetrije trupa oz. pojava grbe na konveksni strani skoliotičnega dela hrbtenice(slika 1 in 2). Grba nastane kot posledica rotacije vretenc, ki je osnovna značilnost skolioze. Večja je grba, večja je velikost skolioze.

 

ortopedija-kosak-hernija-skolioza-stenoza-fiksacije-tumorji-vnetja-hrbtenica-Layer 575
Pozitiven Test predklona (Adamsov test) za skolioze: pri maksimalnem predklonu otroka se kot posledica rotacije vretenc v skoliotičnem delu hrbtenice pojavi asimetrija (grba) na konveksni strani skoliotične krivine hrbtenice.
ortopedija-kosak-hernija-skolioza-stenoza-fiksacije-tumorji-vnetja-hrbtenica-Layer 576
Shematski prikaz vzroka nastanka asimetrije trupa in pozitivnega Testa predklona (Adamsovega testa) pri skoliozi hrbtenice (posledica rotacije vretenc z zadnjimi deli proti konkavni strani krivine nastane grba na konveksni strani skoliotične krivine hrbtenice).

NE SPREGLEJTE

SKOLIOZA (KRIVA HRBTENICA)