SKOLIOZA (KRIVA HRBTENICA)

Operativno zdravljenje skolioz (nad 50 stopinj po Cobbu)

Operativno zdravljenje otrok starejših od 10 let

Ko skolioza doseže velikost 50 stopinj po Cobbu je potrebno operativno zdravljenje. Skolioza nad temi vrednostmi namreč vpliva na delovanje dihalnih organov (pljuča), prebavnih organov in obtočil. Huda skolioza lahko celo ogrozi otrokovo življenje in je operacija celo nujna. To zlasti velja pri skoliozah, ki so večje od 80 stopinj po Cobbu.Idealno obdobje za operacijo je starost otroka med 13. in 15. letom, ko je rast hrbtenice praktično zaključena, hrbtenica pa je še vedno fleksibilna. Z operacijo skoliozo čim bolj korigiramo v vseh treh ravninah hkrati. Pri tem se uporabljajo različne tehnike. Trenutno je najbolj uporabljena tehnika uporabe redukcijskih transpedikularnih vijakov. Pri tej tehniki je potrebno najprej v vsa vretenca v skoliotičnem delu hrbtenice uvesti vijake (t.i. transpedikularni vajaki). Za vijake se nato fiksira palici na obeh straneh hrbtenice. S korektivnimi tehnikami se nato izvrši korekcija skolioze (tehnika derotacije, translacije, distrakcije in kompresije) (slika). Ob zaključku operacije je potrebno nato napraviti še zatrditev operiranega dela hrbtenice, kar pomeni, da ustavimo nadaljnjo rast hrbtenice. To napravimo tako, da se na operirani del hrbtenice naložijo kostni presadki in vretenca se tako med seboj povsem zrastejo. V tem delu posledično hrbtenica ni več gibljiva. Na ta način se zdravijo adolescentne skolioze. Proces preraščanja traja od 6-8 mesecev in v tem času je potrebna večja previdnost pri gibanju.

RTG slika skolioze pred operacijo (leva slika) in po operaciji (desna slika). Skolioza je korigirana s transpedikularnimi vijaki, na katere sta pričvrščeni dve palici na vsaki strani hrbtenice. A- pogled na hrbtenico od spredaj, B- pogled na hrbtenico iz strani

Operativno zdravljenje otrok od 5. do 10. leta starosti – MAGEC sistem

Pri otrocih s skoliozo, ki so stari od 5 do 10 let, skolioza pa napreduje, je potrebno uporabiti pri operaciji skolioze sisteme, ki dovoljujejo rast hrbtenici. Pri teh otrocih namreč ne smemo napraviti definitivne korekcije in zatrditve hrbtenice, saj otrok in hrbtenica še rasteta. Uporabljati je potrebno sisteme, ki se raztegujejo in s tem spremljajo rast otroka in hrbtenice. Velik napredek pri zdravljenju teh otrok je prinesel razvoj magnetnih palic – MAGEC Growing rod sistem. Gre za sistem palic, ki imajo v sebi magnet, ki ga je možno z zunanjim magnetnim poljem raztegovati ali krajšati (slika 1).

Slika 1.Palica z magnetom (zadebeljeni del palice) – Growing rod MAGEC sistem

Palici je potrebno vgraditi na hrbtenico, kar napravimo preko dveh kožnih rezov. Skozi zgornji in spodnji kožni rez uvijemo vijake na zgornji in spodnji del skoliotične krivine hrbtenice (običajno 4 vijaki zgoraj in 4 spodaj), nato pa uvedemo 2 magnetni palici na vsaki strani hrbtenice in ju fiksiramo na vijake (slika 2 in 3). Ob tem skušamo doseči čim boljšo korekcijo skolioze.

Slika 2. Vstavitev in fiksacija magnetnih palic na vsako stran skoliotičnega dela hrbtenice na vijake
Slika 3. A/P RTG prikaz skoliotične hrbtenice pri 7 letni deklici (leva slika), A/P in stranski RTG posnetek hrbtenice po vstavitvi Growing rod MAGEC sistema (desno)

Po vstavitvi magnetnih palic, sledi čez 3-4 mesece prvo raztegovanje palic, ki ga nato ponavljamo na 3-4 mesece do starosti 12, 13 let, ko sistem odstranimo in napravimo definitivno korekcijo skolioze in zatrditev hrbtenice. Raztegovanje palic izvajamo z ambulantnim posegom, kar pomeni, da otrok po cca 20 minutah že lahko zapusti ustanovo. Raztegovanje palic je povsem neboleče. Otrok se le uleže na trebuh, z magnetom določimo položaj magnetnega dela obeh palic na hrbtenici in lokacijo magnetov na palici označimo na koži. Na označeni del nato postavimo napravo, s katero lahko ob aktiviranju ustvarimo magnetno polje, ki zavrti magnet na palici in na ta način se palica podaljšuje. Velikost podaljševanja spremljamo na ekranu in običajno podaljšamo obe palici za 3 mm (slika 4). Po vsakem raztegovanju z ultrazvokom preverimo uspešnost raztegovanja. Občasno je potrebno napraviti tudi RTG posnetek, kjer se vidi uspešnost raztegovanja palic.

Slika 4. Prikaz raztegovanja magnetnih palic z napravo ERC. S sprožitvijo magnetnega polja na ekranu naprave spremljamo dolžino raztegovanja magneta v palicah.

Operativno zdravljenje otrok do 5. leta starosti – VEPTR sistem

Pri otrocih z najbolj zgodnjo obliko skolioze, ki se pojavi od 1- do 5. leta starosti je zdravljenje najbolj težavno. Hrbtenica še ni zadosti razvita, da bi lahko uporabljali hrbtenične vijake, poleg tega pa gre pogostokrat za nerazvitost dihalnega sistema in zato je potrebno uporabljati sisteme, ki se fiksirajo na prsni koš in na hrbtenico. Pri teh otrocih se večinoma uporablja sistem VEPTR.

Shematični in RTG prikaz VEPTR sistema (sistem se običajno fiksira med rebri in dodatno med rebri in hrbtenico)

NE SPREGLEJTE

SKOLIOZA (KRIVA HRBTENICA)