ZOŽITEV (STENOZA) HRBTENIČNEGA KANALA LEDVENE HRBTENICE

Naročite se na pregled HRBTENICE na narocanje@lagunamed.si ali preko KONTAKTNEGA OBRAZCA.

VIDEO

Širitev hrbteničnega kanala brez fiksacije (dekompresija)

V primerih, ko nestabilnosti hrbtenice ni, je zadostna le kirurška razširitev hrbteničnega kanala (dekompresija). Ta se izvede večinoma s hemilaminektomijo. To pomeni, da odstranimo zadnji del loka hrbteničnega kanala (lamino) in na ta način postane hrbtenični kanal širši, živci v njem imajo ponovno dovolj prostora in niso več utesnjeni. Glede na obsežnost stenoze, se lahko izvede eno nivojska ali več nivojska dekompresija (hemilaminektomija). Cilj operacije je razširitev hrbteničnega kanla na vseh mestih, kjer je ta utesnjen. Vedno pristopimo na hrbtenico s tiste strani, kjer imajo bolniki večje težave v spodnji okončini (v primeru večjih težav z levo nogo, odstranimo tako lamino na levi strani). Le redko se pri izraziti stenozi odločimo za popolno laminektomijo, ko odstranimo celoten zadnji del hrbteničnega kanala (odstranitev spinoznega izrastka in obeh lamin), vendar v zadnjih letih take posege izvajamo le redkeje.

Shematski prikaz širitve (dekompresije) hrbteničnega kanala. Leva slika prikazuje postopek hemilaminektomije (odstranitev dela loka vretenca – lamine) na eni strani hrbteničnega kanala. Desna slika prikazuje odstranitev celotnega zadnjega dela loka vretenca (leve in desne lamine – laminektomija).

Širitev hrbteničnega kanala (dekompresija) z dodatno fiksacijo

V primerih stenoze hrbteničnega kanala, kjer je že pred operacijo z RTG funkcionalnimi posnetki dokazana nestabilnost, je vsekakor potrebna poleg dekompresije tudi dodatna fiksacija nestabilnih vretenc med seboj. Pri tem večinoma uporabljamo transpedikularne vijake, ki se uvedejo v telo vretenca skozi pedikle obojestransko. Govorimo o transpedikularni fiksaciji. Najprej se napravi razširitev zoženega hrbteničnega kanala. V teh primerih se večinoma napravi laminektomija, ko odstranimo celoten zadnji del loka vretenc. Odstranimo trnast odrastek in obe lamini (levo in desno). Običajno nato v celoti odstranimo medvretenčno ploščico in na njeno mesto vstavimo kovinsko kletko, ki jo predhodno napolnimo s kostjo. S tem želimo, da se vretenci spredaj medsebojno koščeno prerasteta in na ta način dosežemo trajno fiksacijo segmenta. Govorimo o medvretenčni zatrditvi (interkorporalna deza). Kostno preraščanje traja 3-4 mesece, zato je potreben relativen počitek v tem obdobju v ledvenem delu hrbtenice. Vijake ob koncu operacije povežemo preko dveh palic med seboj, da nestabilni vretenci delujeta kot eno vretence. V primerih, da je nestabilnih vretenc več, je potrebno fiksirati na ta način vse nestabilne segmente in napraviti na vseh mestih dokazane stenoze dekompresijo hrbteničnega kanala.

Operativni poseg zožitve hrbteničnega kanala pri dodatni nestabilnosti hrbtenice. Širitev kanala (dekompresija) se izvaja večinoma na način odstranitve celotnega zadnjega dela loka vretena (laminektomija (leva slika). Dodatno je potrebno fiksirati (stabilizirati) nestabilni segment, kar se izvede na način vstavitve transpedikularnih vijakov (transpedikularna fiksacija). Na mesto odstranjene medvretenčne ploščice se vstavi kovinska kletka z namenom, da se vretenci med seboj koščeno prerasteta (interkorporana deza). Desni dve sliki prikazujeta RTG posnetka po operaciji fikascije hrbtenice.

NE SPREGLEJTE

ZOŽITEV (STENOZA) HRBTENIČNEGA KANALA LEDVENE HRBTENICE

FASETNI SKLEPI

Dve vretenci sta zadaj povezani preko dveh sklepov (en na levi, drugi na desni strani). Govorimo o fasetnih sklepih. Gre za prave sklepe, katerih sklepna površina pokriva…
- PREBERI VEČ -